Přihlašování oddíly

Zde je seznam přihlášených hlídek. Pokud vidíte v přihlášce chybu napište nám e-mail.

Postup přihlašování

Veřejnost (kategorie V) a dospělí (kategorie D) se zaregistrují až na místě.

Hlídky ze skautských oddílů (kategorie A, B nebo C) se přihlašují před závodem podle následujících instrukcí:

  • Níže vyplňte přihlášku, ve které uvedete alespoň orientační počty hlídek
  • Pro každou hlídku si vytiskněte a vyplňte přihlašovací kartu, kterou odevzdáte na závodě při registraci.

Přihláška

Přihlašování bylo spuštěno do pátku 10. ledna.